PORADNIA BIOETYCZNA I  ZDROWIA PSYCHICZNEGO w Collegium Verum jest miejscem, w którym możesz uzyskać pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, poradę związaną z problematyką bioetyczną, poruszysz dylematy sumienia związane z ingerencjami medycznymi w życie na różnych etapach rozwojowych – od początku życia,trwania i jego końca. Jest to także miejsce, w którym uzyskasz wsparcie psychiczne, pierwszą poradę i wskazówkę diagnostyczną w sytuacji zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania lub uzależnień.

 
 

 

 

PORADNIA BIOETYCZNA I  ZDROWIA PSYCHICZNEGO w Collegium Verum jest miejscem, w którym możesz uzyskać pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, poradę związaną z problematyką bioetyczną, poruszysz dylematy sumienia związane z ingerencjami medycznymi w życie na różnych etapach rozwojowych – od początku życia,trwania i jego końca. Jest to także miejsce, w którym uzyskasz wsparcie psychiczne, pierwszą poradę i wskazówkę diagnostyczną w sytuacji zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania lub uzależnień.