Agnieszka CHOJNOWSKA

 

 

SPOKÓJ.

Psycholog, terapeuta NEST, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła dwuletnie szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Center. Uczestniczka szkoleń z zakresu psychoonkologii i terapii traumy.

 

 

 

 

Klinicznie zajmuje się terapią zaburzeń depresyjnych, lękowych, terapią osób z doświadczeniem przemocy, zaniedbania i strat prokreacyjnych, wsparciem i terapią osób przeżywających żałobę. Pracuje także z osobami chorującymi onkologicznie i ich rodzinami.

 

NASZ ZESPÓŁ:

Elżbieta MYCIELSKA-DOWGIAŁŁO

Bogdan CHAZAN

Ewa ŚLIZIEŃ-KUCZAPSKA

Bożena PUSTOŁA

Barbara DUDZIUK

Katarzyna STELĄGOWSKA

Teresa STANKIEWICZ

Magdalena SMAŚ-MYSZCZYSZYN

Jennifer CASTAÑEDA

Agnieszka CHOJNOWSKA

Włodzimierz WIECZOREK

 

PORADNIA ZAJMUJE SIĘ:

  • Pomocą w rozwiązaniu dylematów moralnych sumienia indywidualnego;
  • Pracą na rzecz świadomości społecznej dotyczącej uzasadnienia norm etycznych w świetle personalizmu chrześcijańskiego na gruncie bioetyki;
  • Integracją środowiska medycznego w ramach działalności Poradni Bioetycznej;
  • Współpracą ze środowiskiem medycznym;
  • Prowadzeniem działalności badawczej i publikatorskiej – w tym m.in. publikując rocznik „Życie i Płodność”

KONTAKT

SZKOŁA WYŻSZA PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE

UL. MARII GRZEGORZEWSKIEJ 10

02-778 WARSZAWA

 

 

 

 

 

tel. +48 22 644 07 97

email:   poradniabioetyczna@swpr.pl