prof. dr hab. n. med.

Bogdan CHAZAN

 

 

ZAUFANIE.

Były dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny w Warszawie (2004–2014), zwolniony za odmowę przeprowadzenia aborcji. Ginekolog- położnik. W przeszłości długoletni pracownik Instytutu Matki i Dziecka, przez wiele lat kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii tego Instytutu.

 

 

 

 

Kierowane przez niego kliniki i szpitale zyskiwały opinie placówek dobrze zorganizowanych, z minimalną częstością niepowodzeń położniczych, otwartych na medyczne, psychologiczne i duchowe potrzeby pacjentów. Doświadczony klinicysta. Był krajowym konsultantem ds. położnictwa i ginekologii. Od 1994 roku członek Rządowej Rady Ludnościowej, członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Przewodniczący Rady organizacji MaterCare International ─ stąd zaangażowanie w działalność charytatywną w Kenii. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Laureat nagrody czytelniczek czasopisma „Twoje Dziecko” – „Parasol Szczęścia” oraz nagrody Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych „Biały Bocian”. Otrzymał również m.in. odznaczenie „Laudabilis” Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz medal „Dobry Samarytanin” (Curate Infirmos) przyznany przez Stolicę Apostolską.

 

 

 

NASZ ZESPÓŁ:

Elżbieta MYCIELSKA-DOWGIAŁŁO

Bogdan CHAZAN

Ewa ŚLIZIEŃ-KUCZAPSKA

Bożena PUSTOŁA

Barbara DUDZIUK

Katarzyna STELĄGOWSKA

Teresa STANKIEWICZ

Magdalena SMAŚ-MYSZCZYSZYN

Jennifer CASTAÑEDA

Agnieszka CHOJNOWSKA

Włodzimierz WIECZOREK

 

PORADNIA ZAJMUJE SIĘ:

  • Pomocą w rozwiązaniu dylematów moralnych sumienia indywidualnego;
  • Pracą na rzecz świadomości społecznej dotyczącej uzasadnienia norm etycznych w świetle personalizmu chrześcijańskiego na gruncie bioetyki;
  • Integracją środowiska medycznego w ramach działalności Poradni Bioetycznej;
  • Współpracą ze środowiskiem medycznym;
  • Prowadzeniem działalności badawczej i publikatorskiej – w tym m.in. publikując rocznik „Życie i Płodność”

KONTAKT

SZKOŁA WYŻSZA PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE

UL. MARII GRZEGORZEWSKIEJ 10

02-778 WARSZAWA

 

 

 

 

 

tel. +48 22 644 07 97

email:   poradniabioetyczna@swpr.pl