ZAGADNIENIA

 1. Podstawowe zasady bioetyki
 2. Znaczenie ludzkiej płciowości
 3. Sztuczne zapłodnienie i jego moralna ocena
 4. Antykoncepcja w świetle oceny etycznej
 5. Etyczne aspekty sterylizacji
 6. Rodzaje ingerencji w genom i ich ocena etyczna
 7. Moralne aspekty klonowania człowieka
 8. Biologiczny i etyczny status embrionu ludzkiego
 9. Zabiegi aborcyjne w świetle oceny moralnej
 10. Moralne aspekty diagnostyki prenatalnej
 11. Ingerencje w strukturę embrionu
 12. Eutanazja
 13. Uporczywa terapia a zasada terapii zwyczajnej proporcjonalne
 14. Transplantacje i zasady etycznego przyzwolenia

NASZ ZESPÓŁ:

Elżbieta MYCIELSKA-DOWGIAŁŁO

Bogdan CHAZAN

Ewa ŚLIZIEŃ-KUCZAPSKA

Bożena PUSTOŁA

Barbara DUDZIUK

Katarzyna STELĄGOWSKA

Teresa STANKIEWICZ

Magdalena SMAŚ-MYSZCZYSZYN

Jennifer CASTAÑEDA

Agnieszka CHOJNOWSKA

Włodzimierz WIECZOREK

 

PORADNIA ZAJMUJE SIĘ:

 • Pomocą w rozwiązaniu dylematów moralnych sumienia indywidualnego;
 • Pracą na rzecz świadomości społecznej dotyczącej uzasadnienia norm etycznych w świetle personalizmu chrześcijańskiego na gruncie bioetyki;
 • Integracją środowiska medycznego w ramach działalności Poradni Bioetycznej;
 • Współpracą ze środowiskiem medycznym;
 • Prowadzeniem działalności badawczej i publikatorskiej – w tym m.in. publikując rocznik „Życie i Płodność”

KONTAKT

SZKOŁA WYŻSZA PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE

UL. MARII GRZEGORZEWSKIEJ 10

02-778 WARSZAWA

 

 

 

 

 

tel. +48 22 644 07 97

email:   poradniabioetyczna@swpr.pl