DLA PODMIOTÓW PRO LIFE

Organizacje, poradnie, stowarzyszenia, osoby prywatne zapraszamy do współpracy w ramach działalności Poradni Bioetycznej SWPR oraz zachęcamy do udziału w warsztatach i szkoleniach.

 

Oferta dydaktyczna w 2018/2019:

 • Seminarium pt. Medycyna kresu życia;
 • Kurs Naturalnego Planowania Rodziny – Metoda objawowo-termiczna wg prof. dr. n. med. J. Rötzera;
 • Dla nauczycieli – Kurs Naturalnego Planowania Rodziny – Metoda objawowo-termiczna wg prof. dr. n. med. J. Rötzera;
 • Mediacje pojednawcze w małżeństwie i rodzinie – kurs kilkustopniowy dla małżonków i mediatorów;
 • Warsztaty dla małżeństw „Klucz do zdrowego małżeństwa –  Pięć języków miłości”;
 • Szkolenie „Rozpoznawanie uczuć i ich wpływ na komunikację”;
 • Warsztaty w zakresie komunikacji medialnej.

W programie wybrane aspekty:

 • Kształtowanie umiejętności koniecznych do sprawnej komunikacji z mediami;
 • Ćwiczenie praktycznych umiejętności wypowiadania się dla mediów;
 • Narzędzia przydatne przy przygotowywaniu wypowiedzi pisemnych, rozmów z dziennikarzami i/lub wystąpień przed kamerą;
 • Opanowywanie napięcia, stresu i tremy;
 • Jak napisać informację prasową;
 • Jak przygotować się do rozmowy z dziennikarzem;
 • Jak przygotować się do rozmowy z dziennikarzem w studio radiowym;
 • Jak przygotować się do wystąpienia przed kamerą;
 • Jak przygotować się do konferencji prasowej;
 • Jak przygotować konferencje prasową;
 • Zapoznanie się z taktyką radzenia sobie z trudnymi pytaniami podczas wywiadu;
 • Prawo prasowe w pracy Rzecznika Prasowego.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

02-778 Warszawa

ul. M. Grzegorzewskiej 10

tel./faks +48 22 644 07 97

tel. +48 22 644 04 55

poradniabioetyczna@swpr.pl

POMOC indywidualnA:

 

 • niepłodność (in vitro, naprotechnologia, adopcja);
 • diagnostyka prenatalna;
 • ingerencje genetyczne;
 • aborcja, trauma poaborcyjna;
 • ciąża pozamaciczna;

 

 • transplantacje,
 • etyka lekarska,
 • opieka nad pacjentem w stanach terminalnych (uporczywa terapia, sedacja, stosowanie środków przeciwbólowych, reanimacja i resuscytacja, eutanazja).

 

OFERTA DYDAKTYCZNA

 • Seminarium pt. Medycyna kresu życia, więcej;
 • Kurs Naturalnego Planowania Rodziny – Metoda objawowo-termiczna wg prof. dr. n. med. J. Rötzera, więcej;
 • Dla nauczycieli – Kurs Naturalnego Planowania Rodziny – Metoda objawowo-termiczna wg prof. dr. n. med. J. Rötzera, więcej;
 • Mediacje pojednawcze w małżeństwie i rodzinie – kurs kilkustopniowy dla małżonków i mediatorów, więcej;
 • Warsztaty dla małżeństw „Klucz do zdrowego małżeństwa –  Pięć języków miłości”, więcej;
 • Szkolenie „Rozpoznawanie uczuć i ich wpływ na komunikację”, więcej.

 

prof. dr hab. n. med. Bogdan CHAZAN

 

„Służba życiu nie jest powodem do wynoszenia się, ale obowiązkiem” /Evangelium Vitae/

lek. Ewa ŚLIZIEŃ-KUCZAPSKA

 

Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR

Bożena PUSTOŁA

 

Mediator, doradca życia rodzinnego, mgr nauk o rodzinie, nauczyciel Naturalnego Planowania Rodziny

Dr n. med. Jennifer Castañeda

 

Zakład Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

NASZ ZESPÓŁ:

Elżbieta MYCIELSKA-DOWGIAŁŁO

Bogdan CHAZAN

Ewa ŚLIZIEŃ-KUCZAPSKA

Bożena PUSTOŁA

Barbara DUDZIUK

Katarzyna STELĄGOWSKA

Teresa STANKIEWICZ

Magdalena SMAŚ-MYSZCZYSZYN

Jennifer CASTAÑEDA

Agnieszka CHOJNOWSKA

Włodzimierz WIECZOREK

 

PORADNIA ZAJMUJE SIĘ:

 • Pomocą w rozwiązaniu dylematów moralnych sumienia indywidualnego;
 • Pracą na rzecz świadomości społecznej dotyczącej uzasadnienia norm etycznych w świetle personalizmu chrześcijańskiego na gruncie bioetyki;
 • Integracją środowiska medycznego w ramach działalności Poradni Bioetycznej;
 • Współpracą ze środowiskiem medycznym;
 • Prowadzeniem działalności badawczej i publikatorskiej – w tym m.in. publikując rocznik „Życie i Płodność”

KONTAKT

SZKOŁA WYŻSZA PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE

UL. MARII GRZEGORZEWSKIEJ 10

02-778 WARSZAWA

 

 

 

 

 

tel. +48 22 644 07 97

email:   poradniabioetyczna@swpr.pl