Rektor SWPR, prof. dr hab.

Elżbieta MYCIELSKA-DOWGIAŁŁO

 

 

MĄDROŚĆ.

Studia geograficzne ukończyła w 1955 r. na Uniwersytecie Wrocławskim, zaś stopień doktora uzyskała w Instytucie Geografii PAN w Warszawie w 1963. Od tego roku związała się z Instytutem Geograficznym, a następnie Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przechodząc kolejne stopnie naukowe w 1987 roku uzyskała tytuł profesora belwederskiego a w 1992 roku stanowisko profesora zwyczajnego z zakresu geomorfologii (nauki o rzeźbie Ziemi).

 

 

 

 

Poza pracą na Uniwersytecie Warszawskim była też związana przez kilkanaście lat z Instytutem Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach.

W 2002 roku Elżbieta MYCIELSKA-DOWGIAŁŁO objęła funkcję rektora Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie im. bł. Edmunda Bojanowskiego na Ursynowie. Jej misją jest nie tylko edukacja na możliwie najwyższym poziomie, lecz również przekazywanie studentom wartości chrześcijańskich.

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin stara się również podejmować różne działania ważne dla ludzi mieszkających na Ursynowie, takie jak Studia podyplomowe dla nauczycieli, comiesięczne Konwersatoria na najróżniejsze tematy społeczne, etyczne i inne, czy Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Elżbieta MYCIELSKA-DOWGIAŁŁO zorganizowała przy uczelni Wydawnictwo, które ma już na swoim koncie kilkadziesiąt tytułów. Co roku ukazują się kolejne tomy „Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata” zawierające spisane treści comiesięcznych Konwersatoriów odbywających się w Uczelni. Od paru lat są one profilowane tematycznie. Tom dwunasty został w całości poświęcony zagadnieniom bioetycznym. Drogą mailową teksty Konwersatorium docierają do najdalszych zakątków świata.

W zakresie prac społecznych, ze swoim mężem Andrzejem Dowgiałło, w połowie lat 70. zostali animatorami Spotkań Małżeńskich, a następnie Małżeńskich Dróg, współprowadząc rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych. Przez parę lat byli odpowiedzialni za organizację rekolekcji dla małżeństw przygotowujących się do adopcji dzieci w Katolickim Ośrodku Adopcyjnym Warszawsko-Praskim. Współuczestniczyli również w zakładaniu nowych ośrodków tych ruchów we Wrocławiu, Kijowie i Wilnie.

 

 

NASZ ZESPÓŁ:

Elżbieta MYCIELSKA-DOWGIAŁŁO

Bogdan CHAZAN

Ewa ŚLIZIEŃ-KUCZAPSKA

Bożena PUSTOŁA

Barbara DUDZIUK

Katarzyna STELĄGOWSKA

Teresa STANKIEWICZ

Magdalena SMAŚ-MYSZCZYSZYN

Jennifer CASTAÑEDA

Agnieszka CHOJNOWSKA

Włodzimierz WIECZOREK

 

PORADNIA ZAJMUJE SIĘ:

  • Pomocą w rozwiązaniu dylematów moralnych sumienia indywidualnego;
  • Pracą na rzecz świadomości społecznej dotyczącej uzasadnienia norm etycznych w świetle personalizmu chrześcijańskiego na gruncie bioetyki;
  • Integracją środowiska medycznego w ramach działalności Poradni Bioetycznej;
  • Współpracą ze środowiskiem medycznym;
  • Prowadzeniem działalności badawczej i publikatorskiej – w tym m.in. publikując rocznik „Życie i Płodność”

KONTAKT

SZKOŁA WYŻSZA PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE

UL. MARII GRZEGORZEWSKIEJ 10

02-778 WARSZAWA

 

 

 

 

 

tel. +48 22 644 07 97

email:   poradniabioetyczna@swpr.pl