O NAS

Poradnia Bioetyczna w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie jest miejscem, w którym osoby zainteresowane mogą uzyskać poradę związaną z problematyką bioetyczną. Można w niej omówić dylematy sumienia związane z ingerencjami medycznymi w życie na różnych etapach rozwojowych – w ramach zagadnień bioetyki początków życia, trwania i końca życia.

W ramach działalności poradni można liczyć na praktyczną pomoc poprzez kontakt ze specjalistami szeregu dyscyplin medycznych, którzy w duchu personalizmu chrześcijańskiego mogą udzielić profesjonalnej porady lub pomocy medycznej.

Zagadnienia, w obrębie których można szukać pomocy w poradni, określa między innymi problematyka niepłodności (in vitro, naprotechnologia, adopcja); diagnostyki prenatalnej; ingerencji genetycznych; aborcji; traumy poaborcyjnej; ciąży pozamacicznej; transplantacji, etyki lekarskiej, opieki nad pacjentem w stanach terminalnych (uporczywa terapia, sedacja, stosowanie środków przeciwbólowych, reanimacja i resuscytacja, eutanazja).

 

 

Spotkania indywidualne

 

Kontaktując się z nami mogą Państwo umówić spotkanie, by omówić wątpliwości etyczne związane z ingerencjami medycznymi i trudnymi sytuacjami życiowymi, które one tworzą. W razie potrzeby istnieje możliwość umówienia spotkania ze specjalistą odnośnej dziedziny medycznej, terapeutycznej, czy socjalnej.

 

Zespół poradni

 

Zespół poradni stanowią bioetycy, lekarze i terapeuci, którzy w duchu personalizmu chrześcijańskiego są gotowi omówić dylematy etyczne oraz udzielić praktycznej porady związanej z terapią w trudnych sytuacjach zdrowia i choroby.

 

Zakres działalności

 

Oprócz poradnictwa indywidualnego Poradnia Bioetyczna zajmuje się organizowaniem cyklicznych spotkań dyskusyjnych Akademii Bioetycznej, współredagowaniem pisma Życie i Płodność oraz prowadzeniem działalności edukacyjnej w zakresie problematyki bioetycznej i terapeutycznej.

ZADZWOŃ DO NAS

Zapraszamy do umawiania konsultacji w sekretariacie Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin telefonicznie lub drogą mailową.

 

 

WŁODZIMIERZ WIECZOREK

 

Moderator Poradni  Bioetycznej SWPR

TERESA STANKIEWICZ

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych SWPR

NASZ ZESPÓŁ:

Elżbieta MYCIELSKA-DOWGIAŁŁO

Bogdan CHAZAN

Ewa ŚLIZIEŃ-KUCZAPSKA

Bożena PUSTOŁA

Barbara DUDZIUK

Katarzyna STELĄGOWSKA

Teresa STANKIEWICZ

Magdalena SMAŚ-MYSZCZYSZYN

Jennifer CASTAÑEDA

Agnieszka CHOJNOWSKA

Włodzimierz WIECZOREK

 

PORADNIA ZAJMUJE SIĘ:

  • Pomocą w rozwiązaniu dylematów moralnych sumienia indywidualnego;
  • Pracą na rzecz świadomości społecznej dotyczącej uzasadnienia norm etycznych w świetle personalizmu chrześcijańskiego na gruncie bioetyki;
  • Integracją środowiska medycznego w ramach działalności Poradni Bioetycznej;
  • Współpracą ze środowiskiem medycznym;
  • Prowadzeniem działalności badawczej i publikatorskiej – w tym m.in. publikując rocznik „Życie i Płodność”

KONTAKT

SZKOŁA WYŻSZA PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE

UL. MARII GRZEGORZEWSKIEJ 10

02-778 WARSZAWA

 

 

 

 

 

tel. +48 22 644 07 97

email:   poradniabioetyczna@swpr.pl