O UCZELNI

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin powstała w 2001 r. jako uczelnia niepubliczna. Założycielem SWPR jest Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, które wywodzi się z Sekcji Rodzin Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Siedziba Uczelni mieści się w bogatej w tereny zielone warszawskiej dzielnicy Ursynów. Szkoły Przymierza Rodzin oraz Szkoła Wyższa  Przymierza Rodzin, która była wliczana do najlepszych niepublicznych szkół wyższych w Polsce, cieszą się szczególną renomą w Polsce ze względu na swój profil humanistyczny.

Wykładowcy Uczelni to doświadczeni pracownicy naukowi z tak renomowanych placówek naukowo-dydaktycznych, jak Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i in. Rektorem Uczelni jest prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło.

 

OFERTA DYDAKTYCZNA

 

Na trzech wydziałach – Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Geografii, Wydziale Humanistycznym Uczelnia oferuje swoim studentom m.in. 3-letnie studia licencjackie dzienne i zaoczne na kierunkach: Zdrowie publiczne, Pedagogika, Socjologia, Filologia polska, ze specjalnością Język polski z historią; Geografia, ze specjalnością przyroda z geografią, Informatyka ze specjalnością informatyka w edukacji, Historia i in. Uczelnia ma również bardzo bogatą ofertę studiów podyplomowych, w tym studia podyplomowe w zakresie pedagogiki, czy certyfikowane studia podyplomowe Specjalista terapii uzależnień.

„Życie i Płodność”

 

W roku akademickim 2016/17 Uczelnia podjęła dwie inicjatywy, które pozwoliły zintegrować środowisko medyczne, organizacje pro life i osoby zajmujące się problematyką bioetyczną. Pierwszym z nich było wznowienie wydawania pisma „Życie i Płodność”, które stanowi interdyscyplinarne forum prezentowania wyników badań w zakresie bioetyki początku życia, biomedycznych, psychologicznych, społecznych zagadnień związanych z płodnością i rodzicielstwem. Obecnie pismo to, wydawane we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, będzie publikowane raz do roku, stanowiąc forum publikatorskie dla specjalistów zajmujących się szeroko pojętym zdrowiem prokreacyjnym.

KONWERSATORIA

 

Drugim przedsięwzięciem było przeprowadzenie cyklu ośmiu konwersatoriów poświęconych problematyce bioetycznej, których dorobek został opublikowany w postaci książki zatytułowanej Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. T XII: Wybrane zagadnienia z dziedziny bioetyki. Red. E. Mycielska-Dowgiałło. Warszawa: Wydawnictwo SWPR 2017 ss. 380.

Działania te pozwoliły na zintegrowanie wokół inicjatywy poradni bioetycznej SWPR etyków i specjalistów wielu dziedzin z zakresu nauk medycznych i psychologicznych.

 

DZIAŁALNOŚĆ

Działalność dydaktyczna Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin charakteryzuje się:

  • Prowadzeniem zajęć w niewielkich grupach studentów i indywidualnym kontaktem z wykładowcami i władzami Uczelni;
  • angażowaniem doświadczonych pracowników naukowych z UW, PW, UKSW i PAN;
  • możliwością uzyskania stypendium;
  • konkurencyjną wysokością czesnego;
  • miłą i życzliwą atmosferą.

 

 

prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło

Rektor Uczelni

NASZ ZESPÓŁ:

Elżbieta MYCIELSKA-DOWGIAŁŁO

Bogdan CHAZAN

Ewa ŚLIZIEŃ-KUCZAPSKA

Bożena PUSTOŁA

Barbara DUDZIUK

Katarzyna STELĄGOWSKA

Teresa STANKIEWICZ

Magdalena SMAŚ-MYSZCZYSZYN

Jennifer CASTAÑEDA

Agnieszka CHOJNOWSKA

Włodzimierz WIECZOREK

 

PORADNIA ZAJMUJE SIĘ:

  • Pomocą w rozwiązaniu dylematów moralnych sumienia indywidualnego;
  • Pracą na rzecz świadomości społecznej dotyczącej uzasadnienia norm etycznych w świetle personalizmu chrześcijańskiego na gruncie bioetyki;
  • Integracją środowiska medycznego w ramach działalności Poradni Bioetycznej;
  • Współpracą ze środowiskiem medycznym;
  • Prowadzeniem działalności badawczej i publikatorskiej – w tym m.in. publikując rocznik „Życie i Płodność”

KONTAKT

SZKOŁA WYŻSZA PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE

UL. MARII GRZEGORZEWSKIEJ 10

02-778 WARSZAWA

 

 

 

 

 

tel. +48 22 644 07 97

email:   poradniabioetyczna@swpr.pl