OFERTA PORADNI

Porady są udzielane nieodpłatnie.  Mają one charakter informacyjny i doradczy. W niektórych przypadkach poradnia może pomóc umówić spotkanie z lekarzem specjalistą poza siedzibą poradni.

 

 

UWAGA

 

Przed skorzystaniem z Poradni Bioetycznej prosimy o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania Poradni.

POMOC indywidualnA:

 

 • niepłodność (in vitro, naprotechnologia, adopcja);
 • diagnostyka prenatalna;
 • ingerencje genetyczne;
 • aborcja, trauma poaborcyjna;
 • ciąża pozamaciczna;

 

 • transplantacje,
 • etyka lekarska,
 • opieka nad pacjentem w stanach terminalnych (uporczywa terapia, sedacja, stosowanie środków przeciwbólowych, reanimacja i resuscytacja, eutanazja).

OFERTA DYDAKTYCZNA

 • Seminarium pt. Medycyna kresu życia;
 • Kurs Naturalnego Planowania Rodziny – Metoda objawowo-termiczna wg prof. dr. n. med. J. Rötzera;
 • Dla nauczycieli – Kurs Naturalnego Planowania Rodziny – Metoda objawowo-termiczna wg prof. dr. n. med. J. Rötzera;
 • Mediacje pojednawcze w małżeństwie i rodzinie – kurs kilkustopniowy dla małżonków i mediatorów;
 • Warsztaty dla małżeństw „Klucz do zdrowego małżeństwa –  Pięć języków miłości”;
 • Szkolenie „Rozpoznawanie uczuć i ich wpływ na komunikację”.

WŁODZIMIERZ WIECZOREK

 

Moderator Poradni  Bioetycznej SWPR

TERESA STANKIEWICZ

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych SWPR

NASZ ZESPÓŁ:

Elżbieta MYCIELSKA-DOWGIAŁŁO

Bogdan CHAZAN

Ewa ŚLIZIEŃ-KUCZAPSKA

Bożena PUSTOŁA

Barbara DUDZIUK

Katarzyna STELĄGOWSKA

Teresa STANKIEWICZ

Magdalena SMAŚ-MYSZCZYSZYN

Jennifer CASTAÑEDA

Agnieszka CHOJNOWSKA

Włodzimierz WIECZOREK

 

PORADNIA ZAJMUJE SIĘ:

 • Pomocą w rozwiązaniu dylematów moralnych sumienia indywidualnego;
 • Pracą na rzecz świadomości społecznej dotyczącej uzasadnienia norm etycznych w świetle personalizmu chrześcijańskiego na gruncie bioetyki;
 • Integracją środowiska medycznego w ramach działalności Poradni Bioetycznej;
 • Współpracą ze środowiskiem medycznym;
 • Prowadzeniem działalności badawczej i publikatorskiej – w tym m.in. publikując rocznik „Życie i Płodność”

KONTAKT

SZKOŁA WYŻSZA PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE

UL. MARII GRZEGORZEWSKIEJ 10

02-778 WARSZAWA

 

 

 

 

 

tel. +48 22 644 07 97

email:   poradniabioetyczna@swpr.pl