ZASADY FUNKCJONOWANIA PORADNI

Poradnia udziela informacji i porad:

 • na temat podstaw etycznych personalizmu chrześcijańskiego;
 • gdzie i na jakich zasadach, w ramach współpracy z poradnią, można uzyskać specjalistyczną informację i pomoc w zakresie ingerencji medycznych i ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, pomocy psychologicznej i duchowej.

Przykładowe zagadnienia, w odniesieniu do których można uzyskać poradę:

 • Problematyka niepłodności (in vitro, naprotechnologia, adopcja),
 • Diagnostyka prenatalna,
 • Ingerencje genetyczne,
 • Aborcja,
 • Ciąża pozamaciczna,
 • Transplantacje,
 • Etyka lekarska,
 • Opieka nad pacjentem w stanach terminalnych (uporczywa terapia, sedacja, stosowanie środków przeciwbólowych, reanimacja i resuscytacja, eutanazja).

Formy działalności Poradni:

 

 • poradnictwo indywidualne;
 • kierowanie na spotkania ze specjalistami powiązanymi z Poradnią Bioetyczną;
 • organizowanie konwersatoriów i sympozjów poświęconych problematyce bioetycznej.

 

Poradnia udziela porad nieodpłatnie.

 

Poradnia zajmuje się:

 

 • pomocą w rozwiązaniu dylematów moralnych sumienia indywidualnego;
 • pracą na rzecz świadomości społecznej dotyczącej uzasadnienia norm etycznych w świetle personalizmu chrześcijańskiego na gruncie bioetyki.

 

 • integracją środowiska medycznego w ramach działalności Poradni Bioetycznej;
 • współpracą ze środowiskiem medycznym;
 • prowadzeniem działalności badawczej i publikatorskiej – w tym m.in. publikując rocznik „Życie i Płodność”.

WSPÓŁPRACA

Zapraszamy do współpracy

Podmioty pro life – organizacje, poradnie, stowarzyszenia, osoby prywatne zapraszamy do współpracy w ramach działalności Poradni Bioetycznej SWPR. Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu:

poradniabioetyczna@swpr.pl

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie,

02-778 Warszawa, ul. M. Grzegorzewskiej 10

tel./faks +48 22 644 07 97

tel. +48 22 644 04 55
swpr@swpr.pl

 

WŁODZIMIERZ WIECZOREK

 

Moderator Poradni  Bioetycznej SWPR

TERESA STANKIEWICZ

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych SWPR

NASZ ZESPÓŁ:

Elżbieta MYCIELSKA-DOWGIAŁŁO

Bogdan CHAZAN

Ewa ŚLIZIEŃ-KUCZAPSKA

Bożena PUSTOŁA

Barbara DUDZIUK

Katarzyna STELĄGOWSKA

Teresa STANKIEWICZ

Magdalena SMAŚ-MYSZCZYSZYN

Jennifer CASTAÑEDA

Agnieszka CHOJNOWSKA

Włodzimierz WIECZOREK

 

PORADNIA ZAJMUJE SIĘ:

 • Pomocą w rozwiązaniu dylematów moralnych sumienia indywidualnego;
 • Pracą na rzecz świadomości społecznej dotyczącej uzasadnienia norm etycznych w świetle personalizmu chrześcijańskiego na gruncie bioetyki;
 • Integracją środowiska medycznego w ramach działalności Poradni Bioetycznej;
 • Współpracą ze środowiskiem medycznym;
 • Prowadzeniem działalności badawczej i publikatorskiej – w tym m.in. publikując rocznik „Życie i Płodność”

KONTAKT

SZKOŁA WYŻSZA PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE

UL. MARII GRZEGORZEWSKIEJ 10

02-778 WARSZAWA

 

 

 

 

 

tel. +48 22 644 07 97

email:   poradniabioetyczna@swpr.pl