MĄDROŚĆ.

W 2002 roku Elżbieta MYCIELSKA-DOWGIAŁŁO objęła funkcję rektora Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie im. bł. Edmunda Bojanowskiego na Ursynowie. Jej misją jest nie tylko edukacja na możliwie najwyższym poziomie, lecz również przekazywanie studentom wartości chrześcijańskich.

Prof. dr hab. Elżbieta MYCIELSKA-DOWGIAŁŁO

ZAUFANIE.

„Służba życiu nie jest powodem do wynoszenia się, ale obowiązkiem” /Evangelium Vitae/

Kierowane przez niego kliniki i szpitale zyskiwały opinie placówek dobrze zorganizowanych, z minimalną częstością niepowodzeń położniczych, otwartych na medyczne, psychologiczne i duchowe potrzeby pacjentów

prof. dr hab. n. med. Bogdan CHAZAN

PRZYJAŹŃ.

Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR od 2003 r. od stycznia 1994 r. do chwili obecnej – praca w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Św. Zofii w Warszawie.

Ewa ŚLIZIEŃ-KUCZAPSKA

TROSKA.

Mediator, doradca życia rodzinnego, magister nauk o rodzinie, nauczyciel Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. dr. Josefa Rötzera.

Bożena PUSTOŁA

CIEPŁO.

„Rób to, co kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu” /Konfucjusz/

Ukończyła studia medyczne w Akademii Medycznej w Warszawie, ze specjalizacją medycyna rodzinna i medycyna paliatywna. Ukończyła studia podyplomowe Bioetyka w UKSW.

dr n. med. Barbara DUDZIUK

NATURA.

„Niechaj pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem” /Hipokrates/

Specjalizuje się w opiece nad kobietami w różnych okresach życia – planującymi ciążę, ciężarnym, karmiącymi.

Katarzyna STELĄGOWSKA

SZCZEROŚĆ.

Ukończyła studia z filozofii oraz studia podyplomowe w zakresie Bioetyki. Jest wicerektorem SWPR, dziekanem Wydziału Nauk Społecznych,  a także wykładowcą SWPR.

dr Teresa STANKIEWICZ

POMOC.

Doktor teologii, specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji, sekretarz Centrum Naukowo-Badawczego Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, kierownik organizacyjny Studiów podyplomowych Specjalista terapii uzależnień, koordynator Poradni Bioetycznej.

dr Włodzimierz WIECZOREK

TROSKA.

Specjalista terapii uzależnień oraz superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii; certyfikowany trener terapii i profilaktyki uzależnień behawioralnych; autorka pracy doktorskiej pod kierunkiem dr hab. n. med. Michała Lew-Starowicza i doktorantka Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Magdalena SMAŚ-MYSZCZYSZYN

SPÓJNOŚĆ.

Specjalistka w zakresie genetyki klinicznej, pracuje w Zakładzie Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka.

dr n. med. Jennifer Castañeda

SPOKÓJ.

Psycholog, terapeuta NEST, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła dwuletnie szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Center.

Agnieszka CHOJNOWSKA

NASZ ZESPÓŁ:

Elżbieta MYCIELSKA-DOWGIAŁŁO

Bogdan CHAZAN

Ewa ŚLIZIEŃ-KUCZAPSKA

Bożena PUSTOŁA

Barbara DUDZIUK

Katarzyna STELĄGOWSKA

Teresa STANKIEWICZ

Magdalena SMAŚ-MYSZCZYSZYN

Jennifer CASTAÑEDA

Agnieszka CHOJNOWSKA

Włodzimierz WIECZOREK

 

PORADNIA ZAJMUJE SIĘ:

  • Pomocą w rozwiązaniu dylematów moralnych sumienia indywidualnego;
  • Pracą na rzecz świadomości społecznej dotyczącej uzasadnienia norm etycznych w świetle personalizmu chrześcijańskiego na gruncie bioetyki;
  • Integracją środowiska medycznego w ramach działalności Poradni Bioetycznej;
  • Współpracą ze środowiskiem medycznym;
  • Prowadzeniem działalności badawczej i publikatorskiej – w tym m.in. publikując rocznik „Życie i Płodność”

KONTAKT

SZKOŁA WYŻSZA PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE

UL. MARII GRZEGORZEWSKIEJ 10

02-778 WARSZAWA

 

 

 

 

 

tel. +48 22 644 07 97

email:   poradniabioetyczna@swpr.pl